In een wereld waar het visuele in al haar vormen een centrale rol inneemt in onze verhouding metde ander en de maatschappij, is l’Image Possible een nieuwe benaming die de inzet en actualiteit wil onder-zoeken van het “beeldworden” van de wereld.

Door  voortdurende  technologische  ontwikkelingen,  de  vermenging  van  artistieke  disciplines  en  demassieve aanwezigheid van afbeeldingen op schermen in het dagelijkse leven, beïnvloeden verschillendesoorten beelden uit diverse domeinen (artistiek, cultureel, media, intiem, enz.) elkaar steeds meer.

Veel  kunstenaars  kiezen  een  medium  omdat  het  hen  het  meest  geschikt  lijkt  voor  een  specifiek  idee.  Ze gaan  gemakkelijk  van  foto  naar  video,  over  objecten,  het  picturale,  installaties,  mapping,  en  zelfs  holo-grammen of performance.

Deze  editie  plaatst  voortaan  fotografie,  net  zoals  de  andere  media,  in  netwerken  waar  hybriditeit  en  hetdoor elkaar lopen van grenzen, statuten en genres beslissend is.BIP, als in Biennale de l’Image Possible, wil met deze en de volgende edities getuigen van deze problematiek van de (on)macht van het beeld in de XXe en vooral XXIe eeuw.

L’Image Possible vervangt voortaan het traditionele thema. De prospectieve dimensie van “possible”, met zelfs bijklanken van hoop, brengt ons naar heterogene en gemixte visuele werelden. BIP verdedigt kunst dierisico’s neemt, andere kunsten in vraag stelt, ze beïnvloedt en zich laat besmetten. Na vele jaren gewerkt tehebben met thema’s (Territorium, Controle, Liefde, Geloof,...) richt BIP zich nu op een meer vrije en openbenadering van het visuele veld, steeds meer gemixt, en altijd rijk aan invloeden.
Video’s, films, foto’s, projecties, nieuwe media en installaties worden samen voorgesteld en onderzoeken,bevragen of spelen met de mogelijke vormen en gevarieerde statuten van het analoge of digitale, stilstaande of bewegende beeld